Puu~­ti­ai­nen toi­vot­taa terve­tul­leik­si kaik­ki, jot­ka ovat si­tä miel­tä, et­tä maa­il­ma on vi­no kuin her­kul­li­nen let­tu­tor­ni - ras­vas­sa pais­tet­tu ja hil­lo pur­su­nut pöy­däl­le! Jäl­jet­hän sin­ne joh­ta­vat, sylt-teh­taal­le siis. Ja ku­ka sen pa­rem­min voi­si tie­tää kuin it­se­oi­keu­tet­tu Puu~­ti­ai­nen, jo­ka oks­al­taan kä­sin ja­kaa tuo­mi­oi­taan ja huo­mi­oi­taan? No, ai­ka mo­ni, mut­ta he ei­vät a­su­kaan täs­sä puus­sa.
Tä­mä si­vu si­säl­tää nel­jä uut­ta strip­piä jo­ka viik­ko. Ku­vat jul­kais­taan nii­den te­ko­jär­jes­tyk­ses­sä, jo­ten niin hel­met kuin ha­mat­kin ovat so­pui­sas­sa se­ka­mels­kas­sa. Osa ku­vis­ta on jo jul­kais­tu Puu~­ti­ai­sen ys­tä­vät -ni­mi­sel­lä Face­book-si­vus­tol­la. Mo­lem­pia ta­ho­ja päi­vi­te­tään asynk­ro­ni­ses­ti. Py­sy­kää siis ok­sal­la ja pi­tä­kää hy­myn­ne va­lol­ta suo­jas­sa! :D
SUOSITTELUSSAMME:
Supermukula / Jari Terho Bugger~Bird by Esa Wirta (Puu~tiainen in English)